Szabolcsi Hírek

Tartalom átvétel
Szabolcs Online
Frissítve: 14 óra 53 perc

Nyíregyháza adott otthont a regionális versenynek

sze, 2014-10-22 09:50

Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mérte össze tudását első ízben kedden, ahol a Katasztrófavédelmi Mobil Labor munkatársai mind elméletben és gyakorlatban is számot adtak tudásukról.

Két féle tesztlapot írtak a versenyzők, háromfős csapatokat alkotva. Az első feladatlapon a KML működésével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, míg a második feladatlapon KRESZ tesztet kellett megoldaniuk. gyakorlati feladatokban is két témakör szerepelt. ADR ellenőrzés és egy használaton kívüli épületben füsttel szimulálva, de veszélyes gázzal telített helyiségek átkutatása után egy embert kellett kihozniuk az épületből időre a versenyzőknek, természetesen beöltözött védőruhában.

A vizsgabizottság a kapott pontszámok alapján döntetlen eredményt hozott ki, így a csapatoknak plusz egy feladatot kellett még végrehajtaniuk. Ebben egy légzőkészülék összeszerelése szerepelt, amelynél szintén az idő volt az eredményességi tényező.

Az első regionális KML versenyen Hajdú-Bihar megye végzett az élen, a második leggyorsabb időt Borsod-Abaúj-Zemplén megye érte el és kicsivel lemaradva a harmadik helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapata végzett.

A végeredmény, hogy az egyes megyékben dolgozó kollégák személyesen is megismerjék egymást és közvetlenebb viszonyt tudjanak kialakítani egymással – mondta el a versenyt értékelve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Dányi Béla tű. ezredes. Az okleveleket és a serlegeket Csepely Zsigmond tű. dandártábornoktól vehették át a csapatkapitányok, aki szintén gratulált a jól felkészült kollégáknak, valamint megköszönte a megyei iparbiztonsági főfelügyelőnek, Kovács Szabolcs tű. alezredesnek, hogy első alkalommal ilyen jellegű versenyt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendezhetett.

Dóka Imre tű. zászlós, megyei szóvivő
SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Jegyzet: A csoda még várat magára

sze, 2014-10-22 09:30

A háború, mint a Homo sapiens (az „értelmes ember”) génekben hordozott, önpusztító időtöltése ma is része a hétköznapjainknak. Még akkor is, ha a ’90-es évek elején kirobbant délszláv válságot és a mostani nyugat-ukrajnai harcokat leszámítva inkább közvetve, mint közvetlenül volt részünk benne az 1956 óta eltelt közel hat évtizedben. Szerencsés generáció, amelyik ezt követően született e szép hazában – mondhatnánk, mert hisz nem fogott fegyvert egymásra, de a szerencse ez esetben ugyancsak viszonylagos.

Még ma is viszonyítási pont 1956, az október 23-án kitört polgárháború. Több mint fél évszázad telt el, de az évforduló még mindig szégyenlős szembesülésekkel és válaszok után kiáltó kérdésekkel telepszik ránk. Még mindig korosztályos dilemmák alapja, függetlenül attól, hogy valaki huszonévesként remél útmutatást könyvektől, visszaemlékező szemtanúktól, vagy az élet alkonyán várja a magyarázatot, a megnyugvást, netán azt, hogy valaki egyszer bocsánatot kérjen mindazért, ami október 23. előtt és után történt az országgal. A veszteséglistán felbecsülhetetlen mértékű kár sorjázik: a kádári terror vérbíráinak tobzódásai, a kioltott életek szinte szimbolikussá válnak egy nemzet pusztításában. A hatalom bosszúhadjárata kettétört életekkel, az emberi szabadság és méltóság sárba tiprásával söpört végig Záhonytól Sopronig, Európa szívében magyar exodust provokálva negyedmillió embert űzött el hazájából. Ennyi kéz és elme tűnt el pillanatok alatt az országépítő munkából. Mennyi történet őrzi a magyar tehetség elfecsérlését… Ősz fejjel meséli a vegyészmérnök, hogyan fejlesztett az Egyesült Államokban egy pár ezer dolláros családi vállalkozást százmilliós bevételű céggé… Az USA-ban sokan nem fogadták örömmel az oda menekült vívóinkat sem, mert onnantól kezdve hosszú ideig esélyük sem volt az amerikai bajnoki címre, taroltak, oktattak a magyarok. Ausztráliától Kanadáig mennyi sikeres, de boldogtalan életút – mert hisz sehol máshol nem énekelhette el senki: „… itt minden öreg haver nevét tudom, mert én itt születtem, ez a hazám…”

A ma már szentek sorából visszamosolygó II. János Pál pápa megkövette a világot az egyház által elkövetett bűnökért, az inkvizícióért, pedig hát ha valakinek, akkor neki aztán semmi köze nem volt az egészhez. Vállalta mások helyett és másokért. Egy ilyen katartikus vállalás, szembesülés talán megszabadíthatná ezt az országot is a nyomasztó ’56-os örökségtől – a csodát ritkán hozza el az idő múlása. Földi halandónak (főként, ha gyarló) tennie is kell érte valamit.

- Nyéki Zsolt -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Jótékonysági hangverseny a református templomért

sze, 2014-10-22 09:10

Közreműködtek: Tündik Judit, és Suhanyecz Viktória, hegedűn, Földesi Ildikó szoprán, valamint a Cantemus vegyeskar.

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Módosul az adózás rendjéről szóló törvény

sze, 2014-10-22 09:00

A közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítése esetén a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Az ekaer rendszerbe történő bejelentési kötelezettség nem teljesítése esetén – az igazolatlan eredetűnek minősülő – fuvarozott terméket a bírság összegének mértékéig le lehet foglalni, zár alá lehet venni és elszállítani.

A módosítás felhatalmazza az adópolitikáért felelős minisztert arra, hogy rendeletben állapítsa meg az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzésében részt vevő szervezetek pályázatának elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét.

A javaslat a feltételes adómegállapításra vonatkozó szabályok között érvényességi időtartamot vezet be és rendelkezik a feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárási határidők módosításáról, továbbá arról, hogy a személyes konzultáció díja 100 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik.

Tartalmazza a javaslat azt is, hogy az adóhatóság ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti eltérően. Azonban, amennyiben a korábban lefolytatott eljárás nem tartalmazott az adott jogviszonyra vonatkozóan minősítést, megállapítást, akkor nincs olyan minősítés, amely az adóhatóságot későbbi eljárásában kötelezné.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a javaslat tartalmazza, hogy az egyébként tételes áfa adatszolgáltatásra kötelezett adózó a jövőben az adott számla adótartalmának összegétől függetlenül adatot szolgáltathat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV).

Az elkülönített bűnügyi letéti számlára költségvetési csalás, adócsalás megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alá vont magánszemély által – a büntetőeljárás megszüntetése, illetve a büntetés korlátlan enyhítése érdekében – saját vagyonából teljesített befizetést a javaslat szerint a magánszemély adózó bármely egyéb nyilvántartott köztartozására célszerű elszámolni azokban az esetekben, amikor a pénzt a büntetőeljárás megszüntetetése, felmentő ítélet, vagy “enyhébb” ítélet miatt vissza kellene téríteni az adózónak, továbbá, amikor a bűncselekmény elkövetésével érintett adózónál – önkéntes teljesítés, vagy eredményes adóhatósági végrehajtás útján – az átvezetés időpontjában már nem áll fenn adótartozás.

A NAV lehetőséget kapna arra, hogy megkeresésre adatot kapjon az internetes vásárlások forgalmi adatairól a telekommunikációs cégektől (például: Telenor, Vodafone, T-mobile), ami az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.

Egy másik javasolt módosítás szerint a nemzetközi szerződéssel érintett ügyletek, illetve jogviszonyok esetében az adózó köteles bizonyítani, hogy az ügylet, illetve jogviszony államok közötti eltérő jogi minősítése nem eredményezi az adóztatás kettős elmaradását.

Tartalmazza a módosítás azt is, hogy azon adózóknak, akik 2015. január 1-jén legalább egy élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltetnek, 2015. március 31-ig eleget kell tenniük az állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségüknek.

A kockázatos számlázási láncolatok hatékonyabb felderítése, és ezáltal a feketegazdaság visszaszorítása érdekében a tételes számla adatszolgáltatással kapcsolatos összeghatárt 2 millió forintról 1 millió forintra szállítaná le a javaslat.

A módosítás az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfabevallási kötelezettséget ír elő az újonnan alakult vállalkozások számára, továbbá az 50 millió forint árbevételi szint felett megszűnik az éves áfabevallás lehetősége, helyette gyakoribb, negyedéves bevallást kell adni, aminek célja az adócsalások visszaszorítása.

A javaslat módosítaná a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényt is, hogy pontosítsa a pénzügyőrök számára biztosított intézkedésekre irányadó szabályozást, az eljárási jogosultságok és a tényleges intézkedési jogosultságok elválasztását. Emellett megteremti az intézkedésekkel szembeni panaszjogot, és kiegészíti a kényszerítő eszközökre vonatkozó szabályozást, valamint összhangba hozza a jogszabályt az új Ptk-val.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Jegyzet: Hat, hat, hatvanhat

sze, 2014-10-22 07:58

Lassan kezd hasonlítani a helyzet az évekkel ezelőtt egymás után előbukkanó ügynöklistákéra, mindenki leste, ki van rajta, ki nincs.

Nagyüzemi, sőt intézményesült áfacsalást és azzal kapcsolatos korrupciót emleget a sajtó a mostani balhé hátterében. A budapesti amerikai ügyvivő a magyar korrupciós helyzet általános romlásáról beszél, a New York Times cikkírója pedig amiatt is aggódik, hogy bizonyos jelek arra mutatnak: Magyarországon tekintélyelvű rendszer van kiépülőben. Mééég ilyet…

Az is lehet, szokták mondani, hogy ez a purparlé most valakinek, valamire jó. Ha máshogy nem, zaja elfed esetleg egyéb – nagyobb – disznóságot. Nem fogjuk megtudni egykönnyen. Különösen, hogy magát a kitiltósdi részleteit sem ismerjük, sajtóhírek szerint tán maga a miniszterelnök sem, hát akkor mit akarunk.

Arról is cikkeznek: örülhet a vezető kormánypárt, hogy nem épp a választás előtt buggyant elő ez a lekvár.

Miért, akkor mi történt volna?

- Fábián György -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Vihar – Visszavonták a piros figyelmeztetéseket

sze, 2014-10-22 07:49

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az erős szél miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala és Pest megyében, valamint Budapesten van érvényben másodfokú figyelmeztetés. Ezeken a területeken a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométert is.

Ugyancsak a szél veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A meteorológiai szolgálat azt írta: a hidegfrontot a reggeli órákban a Dunántúl középső és déli részén, illetve a Duna-Tisza köze nyugati részén átmenetileg 90-100 kilométeres vagy ezt meghaladó széllökések is kísérhetik. Reggel legnagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon lehetnek 100 kilométerest meghaladó lökések.

Napközben a középső országrészben, a Duna-Tisza közén és a Dunántúl északkeleti felén továbbra is viharos, 60-80 kilométeres szélre lehet számítani, míg 80-90 kilométer körüli széllökés inkább már csak „az arra érzékenyebb” hegyvidéki területeken, a Dunántúli-középhegység keletebbi részein fordulhat elő. A szél estére már mérséklődni kezd.

A nap folyamán várható jelentős mennyiségű csapadék miatt Heves, Nógrád és Pest megyére, valamint a fővárosra másodfokú, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Közölték: nyugat felől fokozatosan csökkenő intenzitás mellett további jelentős csapadék várható. Szerda estig területi átlagban összességében 25-45 milliméternyi csapadékra lehet számítani, azonban a középső országrészben, az Északi-középhegység térségében, valamint a Dunántúl középső és keleti részén helyenként 50-60 milliméternél több eső is hullhat. A Tiszántúlon, délkeleten kevesebb csapadék valószínű – tették hozzá.

Mindemellett kiemelten a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén lehet helyenként zivatarokra, felhőszakadásra is számítani. Emiatt több megyében, illetve a fővárosban a heves zivatar, illetve a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 Celsius-fok között valószínű, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ennél kissé melegebb is lehet. Késő este többnyire 6-10 fok várható.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Kira, a nap lánya

sze, 2014-10-22 07:28
Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Változások a helyi adókban

k, 2014-10-21 22:01

A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni, az ott nem szabályozott, a települési adót érintő eljárási kérdésekben (például a bevallás határnapja, az adófizetés esedékessége) pedig az önkormányzat rendeletet alkothat.

A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a gyommentesítés, kaszálás nem minősül mezőgazdasági művelésnek. Jelenleg mentes a telekadó alól a belterületi, 1 hektár alatti, művelés alól kivett terület, ha azt ténylegesen, igazoltan művelik. Az ágazati jogszabályok alapján, azonban a terület gyommentesítése is mezőgazdasági művelésnek minősül, így a spekulációs céllal megszerzett (sokszor építésre alkalmas) telkek esetén az adót ki lehet játszani azáltal, ha a tulajdonos vagy bárki más a földterületen a gyommentesítést elvégzi. Ezt a kiskaput megszünteti a javaslat.

További változás, hogy a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó árbevétel- és elábé (eladott áruk beszerzési értéke) értékeket csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással megállapított – összegben kell majd figyelembe venni, míg most korlátozás nélkül.

A javaslat mentesíti a helyi iparűzési adó alól azokat a szövetkezeteket, amelyeknek a nettó árbevétele legalább 95 százalékban a tagjai részére történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek értékesítéséből származik.

A mentesítés uniós jogi szempontból mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, így az azt igénybe vevő köteles annak értékét más támogatásokkal összeszámítani.

A javaslat azzal indokolja a módosítást, hogy e szövetkezetek tagjaik termékeit saját nevükben, nyereségszerzési cél nélkül értékesítik, a tagok számára vásárolt termékeket pedig beszerzési áron adják tovább. Így magas nettó árbevételre tesznek szert, s bár árrésük nincs, iparűzési adóalap keletkezik, ami végső soron a szövetkezeti tagokat, mezőgazdasági termelőket terheli.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Vihar – Hat megyére és a fővárosra piros figyelmeztetést adtak ki a szél miatt

k, 2014-10-21 19:43


Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint az északnyugat felől érkező, viharos széllökésekkel kísért markáns hidegfront várhatóan éjjel éri el az országot, és a reggeli órákra már át is halad a Dunántúl felett. A hidegfronthoz kapcsolódóan a szél hirtelen válhat viharossá, a Dunántúlon és a Duna-Tisza köze nyugati részén a széllökések sebessége több helyen 70-95 kilométer/óra között várható, de a Dunántúlon és a Duna vonalában átmenetileg a 100-110 kilométer/órásnál nagyobb széllökéseket sem lehet kizárni. A hidegfronthoz kapcsolódó viharos széllökések ereje az ország középső részét elérve jelentősen csökken, így az ország keleti harmadán már nem várhatók 70-75 kilométer/óránál erősebb széllökések.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a szél miatt Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Veszprém és Pest megyére, valamint Budapestre adták ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést. Ezeken a területeken a legerősebb széllökések az óránkénti 110 kilométeres erősséget is meghaladhatják. Baranya, Bács-Kiskun, Nógrád, Tolna, Vas és Zala megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt.

Kitértek arra is, hogy a front előtt éjszaka a Dunántúlon helyenként intenzív zivatar is előfordulhat, felhőszakadás, viharos szél, esetleg jégeső kíséretében. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás és a heves zivatar veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Kiemelték továbbá, hogy a gyorsan átvonuló hidegfronthoz kapcsolódóan az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadék várható. Szerda estig – a Tiszántúlt leszámítva – területi átlagban 20-45 milliméter csapadékra lehet számítani, a Dunántúl északi és középső részén, valamint az Északi-középhegység térségében azonban helyenként 50-60 milliméternyi is hullhat.

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém, Zala és Pest megyére, továbbá a fővárosra a várható jelentős mennyiségű csapadék miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat. Ugyancsak a várhatóan magas napi csapadékösszeg miatt Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A meteorológiai szolgálat azt írta: szerdán napközben már nem várhatók 90 kilométer/órásnál nagyobb széllökések, általában 45-70 kilométer/órás széllökésekre lehet számítani a Dunántúlon és az ország középső részén.

A folyamatosan frissülő térképes figyelmeztető előrejelzést és riasztást a http://veszelyjelzes.met.hu oldalon lehet követni.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Devizahitelek – Budapest Fejlesztési és Hitelbank: jogerőre emelkedik az elsőfokú ítélet

k, 2014-10-21 19:30


A tanács elnöke ezen kívül több ponton kiegészítette az elsőfokú döntést a szóbeli indoklás során. Az ítélőtábla szerint alaptalan a felperes pénzintézet fellebbezése, a bíróság nem osztotta többek között a felperes azon kifogását, hogy az elsőfokú bíróság nem tett eleget indoklási kötelezettségének, azaz eljárási szabálysértés történt volna. A bíró kifejtette: a felperes pénzintézet Alkotmánybírósághoz (Ab) és az Európai Unió bíróságához fordulás iránti kérelmének elutasítását azért nem indokolta az elsőfokú bíróság, mert akkor az magyarázná el, miért tekinti alkotmányosnak az adott jogszabályt, holott erre csak az Ab jogosult – tette hozzá.

Az ítélőtábla kiemeli: a bírónak nem az a feladata, hogy minden kérdést megválaszoljon, hanem az, hogy az érdemi döntés szempontjából jogilag releváns indokokat tartalmazza az ítélet indoklása.

A tanács elnöke elmondta: szükséges rögzíteni azt, hogy a per tárgya a törvényi tisztességtelenségi vélelem megdöntése, célja annak eldöntése, terheli-e elszámolási kötelezettség a felperest. A pénzügyi intézmény maga dönti el, hogy a vélelemmel érintett, általa alkalmazott általános szerződési feltételek (ászf) közül melyek érvényességének megállapítása iránt indít, vagy nem indít pert. A perben a bíróság csak azt vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény által tisztességesnek tartott ászf-ek megfelelelnek-e a törvényben felsorolt feltételeknek – mondta a bíró, hozzátéve: tehát a törvény az irányadó a tisztességesség megítélésére, egyéb jogszabályok nem alkalmazhatók. A perben nem fogyasztói szerződések érvényességéről, hanem ászf-ek tisztességtelensége törvényi vélelmének megdöntéséről dönt a bíróság, azaz a fogyasztók nem állnak perben – mutatott rá a bíró az indoklásban. Az ítélőtábla megállapította: a felperes kereseti kérelmében és fellebbezésében nem a törvény szerinti jogát gyakorolta – azaz nem a tisztességtelenségi vélelem megdöntését kísérelte meg -, hanem magát a vélelmet felállító törvényt kívánta megdönteni, annak alkalmazhatóságát elkerülni.

A részleges érvénytelenséggel kapcsolatban az ítélőtábla képviselője kifejtette: olyan, hogy részleges érvényesség, nincs; részleges érvénytelenség van, de a szerződési feltétel részbeli tisztességtelensége kizárt. Összességében egy egyoldalú módosítási jogban állapodtak meg a felek; az egyes okok önmagukban nem tudnák teljesíteni az átláthatóság követelményét – tette hozzá.

Az ítélőtábla kiemelte: bár a törvény a feltételeket konjunktívnak nevezi, az ítélőtábla álláspontja szerint első helyen az egyértelmű, érthető és átlátható megfogalmazás szempontja áll. A felperes által alkalmazott ászf-ekben egyik időszakban sem valósultak meg ezek a feltételek, mert egyik sem tartalmazza, hogy milyen mértékben fog változni a kamat, a díj, illetve a költség a fogyasztó számára. A fogyasztó nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze a felperes által alkalmazott módosítás szerződésszerűségét – tette hozzá a bíró.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – A Fidesz üdvözli, az ellenzék bírálja a javaslatot

k, 2014-10-21 19:27


A Fidesz üdvözli a kormány pénzügyi stabilitást és a szociális biztonságot garantáló adóterveit – közölte a nagyobbik kormánypárt az MTI-vel. A Fidesz szerint a kormány által bejelentett jövő évi adótervek garantálják a családi adórendszer és az igazságos közteherviselés érdekében a különadók fenntartását, illetve a kis- és közepes vállalkozások alacsony adózását. “A baloldali kispártok politikusainak észjárásával ellentétben nem hiszünk a megszorításokban, mert azok elszegényítették és tönkretették Magyarországot” – fogalmaztak a közleményben.

A Jobbik radikálisabb megoldásokat sürget, “három csapást mérne” az adóügyi tervekre – közölte Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. A kétgyermekesek kedvezményeit nem lépcsőzetesen, hanem azonnal megadnák. Szerintük fennáll az internet megadóztatásának veszélye, ezt ellenzik, és az alapvető élelmiszerekre, fogyasztási cikkekre vonatkoztatnák az ötszázalékos áfakulcsot.

Az LMP nem tartja érdemi lépésnek a friss házasoknak nyújtott adókedvezményt, az áfacsökkentést pedig jó, de bátortalan lépésnek ítéli, amelyet a társasági adókedvezménnyel együtt szélesebb körben biztosítana. Ezt Schmuck Erzsébet, az Országgyűlés költségvetési bizottságának LMP-s alelnöke mondta az MTI-nek.

A Demokratikus Koalíció véleménye szerint a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által bejelentett jövő évi adócsomag Magyarország számára rövid távon a pangás, hosszú távon pedig a leszakadás és reménytelenség költségvetését ígéri – erről Gréczy Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője beszélt budapesti sajtótájékoztatóján.

Pápa Levente, az Együtt-PM gazdaságpolitikusa MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a kormány több, a vállalkozásoknak és a családoknak tett ígéretét sem kezdi el beváltani: nem lesz jövőre társasági adócsökkentés, nem nő a második gyerek után járó adókedvezmény, nem lesz egyszámjegyű személyi jövedelemadó sem.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Gigabájtonként 150 forint lesz az internetszolgáltatás adója

k, 2014-10-21 19:23


A távközlési szolgáltatóknak jelenleg magánszemélyek után 2 forintot, üzleti előfizetők esetében 3 forintot kell fizetniük hívásonként és megkezdett percenként. A küldött üzenetek – szöveges és multimédiás – adója magánszemélyeknél 2 forint, nem magánszemély előfizetőknél pedig 3 forint.

Az adó összege havonta magánszemélyek után legfeljebb 700 forint lehet, míg cégek esetében 5000 forint.

Csökkenthető az adóalany által fizetendő havi adó az adómegállapítás hónapját megelőzően utoljára benyújtott társasági adóbevallásban bevallott és megfizetett társasági adó egytizenketted részével.

A szolgáltatóknak az adót havonta a hívást, üzenetküldést, adatforgalom lebonyolítását követő második hónap 20. napjáig kell megfizetniük.

Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára keddi online sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormány 20 milliárd forint pluszbevételre számít a távközlési adó kiterjesztéséből.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Változások az otthoni pálinkafőzésben

k, 2014-10-21 19:22


A törvényjavaslat több ponton is módosítaná a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényt. Az általános indoklás szerint a jövedéki adózás területén az európai uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizáció céljából módosul a bérfőzés és magánfőzés szabályozása, és megszűnik a tömény szeszes italokra alkalmazott differenciált jövedéki adómérték.

A bérfőzés jövedéki adómértéke az alkoholtermékek normál adómértékének 50 százalékára változna az eddigi adómentességről, vagyis egy liter 50 százalékos alkoholtartalmú párlat esetében 1670 forint jövedéki adót kellene fizetni. A magánfőzés esetében az előállított párlat után a magánfőzőnek jövő évtől évi 1000 forint átalányadót kellene fizetnie.

A magánfőzésre beszedett adóbevételek a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzatot illetnék meg.

A javaslat 22 millió forintról 150 millió forintra emelné meg az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék esetén a jövedéki biztosíték összegét, továbbá 120 millió forintról 600 millió forintra az ásványolajtermékek után nyújtandó biztosíték összegét. A módosítást az elmúlt időszakban tapasztalt visszaélések indokolják – olvasható a részletes indoklásban.

A kizárólag kenőolajat és üzemanyag-adalékot forgalmazó gazdálkodóknak ugyanakkor az általános 120 millió forintos jövedéki biztosíték helyett csak 6 millió forint biztosítékot kellene nyújtaniuk – olvasható a javaslatban.

A törvényjavaslatból kiderül az is, hogy a tömény szeszek differenciált adómértéke miatt indított kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében 2015. január 1-jétől egy új termékkörrel, az alkoholos italokkal egészülne ki a népegészségügyi termékadóról szóló törvény, kikerülnek ugyanakkor az adóköteles cukrozott termékek köréből azok a termékek, amelyek méztartalma legalább 20 százalék, cukortartalma ugyanakkor nem haladja meg a 40 százalékot.

Az indoklás szerint az európai uniós adóminimumok teljesítése érdekében, a forint/euró árfolyam változása miatt emelkedik a fűtőolaj és a targoncagáz adója, a kereskedelmi gázolaj felhasználásához kapcsolódó adókedvezmények pedig csökkennek.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Változások a személyi jövedelemadóban

k, 2014-10-21 19:18

A törvényhozás honlapján szereplő javaslat szerint 2016-tól négy év alatt a duplájára nő a két gyermekes családok családi kedvezménye. Az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény mértéke évről évre nő úgy, hogy a családoknál havonta ottmaradó adó gyermekenként a jelenlegi 10 ezer forintról 2018-ra 20 ezer forintra (évente 2500 forinttal) nő.

A házasságkötési kedv növelése érdekében “első házasok kedvezménye” néven új adóalap-csökkentő kedvezmény bevezetését kezdeményezi a javaslat. Eszerint 2015-től minden olyan ifjú pár, amelynek legalább egyik tagja első házasságát köti, 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig együttesen havi 5000 forint adócsökkenést eredményező mértékben csökkentheti az adóalapját.

A kedvezmény a családi kedvezményhez hasonlóan a megfelelő nyilatkozat megtétele esetén már az előleg levonásánál figyelembe vehető, a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy az adóév elteltével az adóbevallásban megoszthatják egymás között.

A javaslat a munkabéren kívül adható juttatásokat (cafetéria) terhelő közteher-rendszer jelentős átalakítását kezdeményezi: az adható juttatások köre nem változik, de megnő az azok után a kifizető által fizetendő közteher. Az adóterhelés azonos lesz az egyes meghatározott juttatásokat terhelő közteherrel, azaz a juttatások értékének 1,19-szerese után 16 százalék szja-t és 27 százalék eho-t kell fizetnie a munkáltatónak.

Annak érdekében, hogy a munkáltató által valamennyi dolgozójának vagy valamennyi dolgozó által megismerhető szabályzatban rögzített módon adható juttatások ne jelentsenek konkurenciát a béren kívüli juttatásoknak, indokolt e juttatások közteher alapját megemelni. A javaslat szerint a közteher alapja ilyen esetekben a juttatás értékének 1,53-szorosa. Ennek következtében a béren kívüli juttatások után 51,17 százalék közterhet kell fizetni, a munkáltató által szabályozott módon béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások esetében pedig 65,79 százalékot.

A javaslat indoklása szerint ugyancsak ezt a köztehermértéket indokolt alkalmazni a béren kívüli juttatás értékhatára és a 450 ezer forintos éves keretösszeg túllépése esetén is az említett értékhatárok betartatása érdekében.

Módosulnak a javaslat szerint a biztosítások adózási szabályai is, ezek érintik a teljes életre szóló életbiztosításokat (WL, amelyek Magyarországon jellemzően felhalmozás típusú biztosítások). E biztosítások 2017 után azonos adójogi kezelés alá esnek az egyéb megtakarítási jellegű biztosításokkal. Ez azt jelenti, hogy a WL rendszeres díjának adómentessége 2017 után megszűnik, a korábban adómentes díjfizetéssel rendelkező szerződések szolgáltatási ágon egyéb jövedelemként adóznak továbbra is, míg a 2018-tól ilyen biztosításokból származó jövedelem – az általános szabályoknak megfelelően – kamatjövedelemként adózik.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Módosított feltételek: még többen pályázhatnak hűtő- és fagyasztócserére

k, 2014-10-21 18:17

A tájékoztatás szerint a szeptember 25-én, az Otthon Melege Program keretében meghirdetett a háztartási nagygépek energia-megtakarítást eredményező cseréjére vonatkozó alprogramra minden magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély beadhatja pályázatát.

Így az állami, vissza nem térítendő pályázati támogatással a pályázók csökkentett vételáron szerezhetik be új, magas energiahatékonyságú hűtő- vagy fagyasztó-berendezéseiket. A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani október 27-én, nulla órától.

A pályázatok október 27. és november 30. között adhatók be, régiónként eltérő időpontokban. A kérelmeket a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadják be; kizárólag elektronikus úton és a pályázati portálon keresztül.

Mindehhez a pályázóknak ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezniük (a www.magyarorszag.hu oldalon), továbbá elektronikusan csatolt lakcímkártya-másolattal szükséges igazolniuk a pályázóknak állandó lakcímüket vagy tartózkodási helyüket. A nyugdíjas és nagycsaládos pályázók előnyt élveznek azzal, hogy számukra a pályázat korábbi időpontban nyílik meg.

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon és a pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) érhető el – közli az NFM.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Devizahitelek – FHB-csoport: két jogerős elutasítás, egy halasztás

k, 2014-10-21 18:08

A másodfokú bíróság mindkét hitelintézet esetében érdemben osztotta a Fővárosi Törvényszék azon álláspontját, hogy nem megalapozott a tárgyalás felfüggesztése és az Alkotmánybíróság eljárása, illetve az Európai Bíróságnál az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránt előterjesztett felperesi kérelem. Kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság helytálló jogi következtetéssel állapította meg, hogy a perbeli szerződéses kikötések nem voltak tisztességesnek tekinthetőek. Rámutatott arra is, hogy a törvényben felsorolt konjunktív feltételek közül mindenekelőtt a szerződéses kikötések átláthatóságát, egyértelmű és világos megfogalmazását kellett vizsgálni. A fellebbezés kapcsán kifejtette, hogy a további feltételek vizsgálata nem szükséges.

Az FHB Jelzálogbanknak 15 napon belül meg kell fizetnie 532 ezer forint + áfa, az FHB Kereskedelmi Banknak pedig 40 ezer forint + áfa másodfokú részügyvédi munkadíjat az alperes részére.

Az FHB Ingatlanlízing Zrt. magyar állam ellen indított, devizahitelekkel kapcsolatos perében október 30-ára halasztotta a határozat kihirdetését a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék szeptember 30-án elutasította a felperes keresetét, nem látta indokoltnak a per felfüggesztését és a részleges érvénytelenség feltételeit sem. Az elsőfokú bíróság szerint az általános szerződési feltételek több alapelvnek – arányosság, szimmetria, átláthatóság – nem feleltek meg. Voltak olyan szerződési feltételek is, amelyek az egyértelmű, érthető megfogalmazás és a tételesség elvének sem feleltek meg az elsőfokú bíróság szerint.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes pénzügyi intézmény fellebbezett, az ítélet megváltoztatását és a tárgyalás felfüggesztését kérve. A felperes ismét indítványozta, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz (Ab), továbbá kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Bíróságnál (EB), amit korábban az elsőfokú bíróság elutasított. A tárgyaláson benyújtott egy bírói határozatot, és az abban kifejtett indoklás figyelembevételét kérte.

Az üzletszabályzat kikötései a pénzügyi intézmény szerint megfeleltek a hatályos jogszabályoknak és tisztességesek voltak. A felperes fellebbezése szerint a bíróság felülírta a törvény rendelkezéseit, nem vette kellő súllyal figyelembe a refinanszírozási szerződéseket, tévesen hagyta figyelmen kívül a hitelintézeti törvényt. A felperes jogi képviselője kifejtette: fals érv, hogy erre a pertípusra azért van szükség, hogy a magyar állampolgárokat perek tízezreitől óvják meg, ugyanis jogerős határozat születhetett volna közkereseti eljárás indításával.

Az alperes magyar állam jogi képviselője ellenkérelméhez fűzött szóbeli kiegészítésében kifejtette, hogy egyetért a bíróság jogalkalmazásával, a törvényszék ítélete ténybelileg és jogilag is megalapozott, és nem indokolt, hogy a bíróság az Ab-hez és az EB-hez forduljon. Arra, hogy a felperes egy bírósági határozatot csatolt azzal a kéréssel, hogy a bíróság vegye figyelembe az abban foglaltakat, az alperes magyar állam jogi képviselője úgy reagált, hogy az ügyben eljáró bíróságot nem köti más bíróság döntése.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Egy kis középkor

k, 2014-10-21 18:03

Ha pedig ott jártunk, akkor csak egy kis ugrás az időben, a magyar szablyavívás bemutatása. Az egykor a huszárjaink által elsajátított technikákat, amikkel még az első világháborúban is találkozni lehetett a csatamezőn, a Simonyi Óbester vívóiskola vezetőjének dr. Tóth Tamás segítségével csodálhatták meg az érdeklődők.

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Vetélkedővel emlékeztek záhonyi kollégisták

k, 2014-10-21 17:37

A Birke Anikó szaktanárnő által összeállított feladatlapon több mint negyven kollégista adott számot az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseivel kapcsolatos ismereteiről, tájékozottságáról.

A vetélkedőn Együd Máté (Ajak) szerezte meg az elsőséget Nagy József (Nyírlövő), Szőlősi Emese (Tuzsér), Vámos Viktor (Lövőpetri) és Mátyók Dominika (Petneháza) előtt. A győztesek a Dr. Béres József Kollégiumért Alapítvány jutalmait vehetik át. A kollégium képviselői a napokban felkeresik a történelmi eseményekhez kötődő záhonyi emlékhelyeket is, ahol koszorúzással és mécsesek gyújtásával róják le kegyeletüket.

- Tancsik Róbert -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Több mint százezer ember képzését támogatta a Tudásod a jövőd! program

k, 2014-10-21 17:13

A közlemény szerint Magyarországon eddig nem volt példa ilyen volumenű programra: több mint százezer ember – köztük tízezer hátrányos helyzetű – vehetett részt informatikai és idegen nyelvi ismereteket fejlesztő kedvezményes képzéseken 2012. május 1. és 2014. október 31. között.

Az Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című projekttel Magyarország is csatlakozott az Európai Unió országaiban meghirdetett, élethosszig tartó tanulási igény kialakításához: javult a tanulási hajlandóság a felnőtt magyar lakosság körében, ennek köszönhetően növekedett a foglalkoztatási ráta – olvasható a közleményben.

Az idegen nyelvi képzések döntő többsége az alapfokú ismeretek átadására irányult. Olyan informatikai programok kaptak helyet a képzési listán, amelyek megfeleltek az uniós ajánlásoknak az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákról. Az informatikai képzéseken alap- és középfokú felhasználói ismereteket szerezhettek a tanfolyamokon részt vevők.

Ismertették: az oktatáshoz minden résztvevő bruttó 90 ezer forint európai uniós forrásból érkező támogatást kapott, ennek átlagosan 5 százalékát – a hátrányos helyzetű településeken 2 százalékát – kellett önrészként befizetniük. A támogatást minden olyan 18. életévét betöltött ember megkaphatta, aki nem volt középiskola, felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója, és a programmal egy időben nem vett részt más magyar, illetve európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi, informatikai képzésen.

Közölték: a projekt eredményes megvalósításához 12,48 milliárd forint európai uniós támogatás állt rendelkezésre.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

Adótörvények – Adókedvezmény a fiatal házaspároknak

k, 2014-10-21 16:21

Hozzátette, hogy a családi adókedvezménnyel az idén és jövőre is 230 milliárd forint marad a családoknál.

Megjegyezte azt is, hogy a gyermekvállalás ösztönzése érdekében 2016-19 között több lépcsőben kétszeresére emelkedik a gyermekenkénti adókedvezmény. Jövőre ennek megalapozása történik – tette hozzá.

- MTI -

A SZON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!

Kategóriák: Szabolcsi Hírek

ADATVÉDELEM                        IMPRESSZUM            JOGOK ÉS FELTÉTELEK

Copyright @ pusztadobos.hu
Webhost & Design @ pOntDesign.hu